Kennisbank boekhouden

Hier vindt u alle artikelen welke nodig zijn om te leren boekhouden.


De basis 1/3 introductie

Een gezonde en controleerbare administratie is de basis van de belastingaangifte. Sterker nog de Nederlandse wetgeving wijst uit; wanneer een onderneming een niet controleerbare administratie voert er een omgekeerde zwaardere bewijslast kan worden opgelegd door de belastingdienst.

Meer Lezen

Auteur: Boekhouder Menno Brandsma


De basis 2/3 grootboek

Na het artikel "de basis 1/3 introductie" is het tijd om uit te leggen wat het kloppende hart van een boekhouding is, namelijk het grootboek. Overigens is het grootboek meteen iets wat een beginnende boekhouder kan afschrikken. Maar ik ga me best doen om het zo goed mogelijk uit te leggen.

Meer Lezen

Auteur: Boekhouder Menno Brandsma


De basis 3/3 jaarverslag

In het dagelijks taalgebruik worden de termen jaarverslag, jaarrekening en jaarstukken vaak door elkaar gebruikt. Maar wat is nu precies een jaarverslag, jaarrekening en jaarstukken?

Meer Lezen

Auteur: Boekhouder Menno Brandsma


Wat is debet en credit?

Wat is debet en credit is een veel voorkomende vraag voor een startende boekhouder. Het is ook een lastige term want er is niet echt een universele uitleg voor. Maar om het toch te kunnen begrijpen volgt hieronder een uiteenzetting.

Meer Lezen

Auteur: Boekhouder Menno Brandsma


Wat is een winst- en verliesrekening?

Een onderneming kan nagaan wat zijn winst of verlies is om opbrengsten en kosten met elkaar te vergelijken. Een dergelijke vergelijking wordt een resultatenrekening genoemd. Maar wordt ook wel winst- en verliesrekening, staat van baten en lasten of exploitatierekening genoemd.

Meer Lezen

Auteur: Boekhouder Menno Brandsma


Wat is een balans?

Op ieder gewenst moment kan er worden nagegaan hoe een onderneming ervoor staat door middel van het opmaken van de balans. Normaliter heeft een balans een T-vorm en bestaat uit een linkerzijde (debetzijde) waar de investeringen opstaan en de rechterzijde (creditzijde) waar de financiering opstaan.

Meer Lezen

Auteur: Boekhouder Menno Brandsma


Welke rechtsvormen zijn er?

In totaal zijn er 9 rechtsvormen welke een onderneming kan aannemen. De hoofdindeling voor deze rechtsvormen kan worden gemaakt om te kijken of een onderneming een rechtspersoonlijkheid heeft of niet.

Meer Lezen

Auteur: Boekhouder Menno Brandsma


Wat is een afschrijving?

Wanneer er een investeringsuitgave wordt gedaan, dient deze niet in één keer te worden afgeschreven maar over de levensduur van het activum (product) worden verdeeld. Om dit te kunnen doen dient men de levensduur in te schatten en rekening te houden met een eventuele restwaarde.

Meer Lezen

Auteur: Boekhouder Menno Brandsma


Wat is een memoriaalboeking?

Een memoriaalboeking is een boeking in de administratie waar alle ondernemingen mee te maken hebben. Maar ondernemingen zijn met memoriaalboekingen niet altijd even bekend. Daarom wordt er in dit artikel uitgelegd wat een memoriaalboeking precies is en hoe je het in de praktijk kan brengen.

Meer Lezen

Auteur: Boekhouder Menno Brandsma


Handleiding boekhoudprogramma

Boekhouden is vaak een onbekend terrein en een online boekhoudprogramma al helemaal. Daarom is het starten met een online boekhoudprogramma altijd lastig. In deze handleiding wordt ingegaan hoe om te gaan met het boekhoudprogramma van boekhouden met Menno.

Meer Lezen

Auteur: Boekhouder Menno Brandsma


Aftrekposten zzp'ers

Het mereldeel van de zzp’ers weet niet op welke aftrekposten ze recht hebben. Omdat de meeste zzp’ers vertrouwen op hun vooraf ingevulde belastingaangifte. Laten de meeste zzp’ers geld liggen bij de belastingaangifte.

Meer Lezen

Auteur: Boekhouder Menno Brandsma


Alles over btw

Als u net begint als ondernemer kunnen er een aantal vragen over btw naar voren komen. Welk btw tarief moet ik hanteren of hoe moet ik BTW verwerken in de administratie? Om antwoordt op deze twee vragen te krijgen, lees dan dit artikel.

Meer Lezen

Auteur: Boekhouder Menno Brandsma


Aftrekposten particulieren

De meeste mensen weten niet op welke aftrekposten ze recht hebben en vertrouwen op hun vooraf ingevulde belastingaangifte. Hierdoor laten veel mensen geld liggen bij de belastingaangifte.

Meer Lezen

Auteur: Boekhouder Menno Brandsma


Geniale belastingtip

Om maar met de deur in huis te vallen: hoe krijgt u geld terug van de overheid zonder daar iets voor te hoeven doen. Dat klinkt onwaarschijnlijk maar het is toch echt mogelijk.

Meer Lezen

Auteur: Boekhouder Menno Brandsma


Fiscale aspecten gastouder

Helaas wordt de volgende vraag te weinig gesteld door gastouders: wat is nu het meest voordeligst voor mij als gastouders omtrent inkomen? Het is meteen een moeilijke vraag en er is geen universeel antwoord op te geven. Om toch enigszins te kunnen helpen volgt hieronder een uiteenzetting in samenwerking met Gastouderbureau de Admiraal.

Meer Lezen

Auteur: Boekhouder Menno Brandsma